הענן ביד

July 18, 2010

הענן ביד
היד סגור חזק חזק
כי ילד תפס אותו ושומר עולו
אין אור ואין אושר
יש רק שחור ביד
הענן ביד
הוא מתגעגוע בעננים החברים שלו
פתאום יש אור!
הילד משחק ושוכח היד שלו
הענן החפשי לא ביד עכשיו
הוא אס לשמים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*