הסיפור על חנה סנש

March 26, 2010

קראתי סיפור על חנב סנש. היא מיוחדת וחכמה כל כך. היא הייתה יהודית ואהבה את ישראל מאוד. חנה יצאה אימא שלה בגיל-18. היא לא פחדה חיים קשה ועבדה בחקלאות. היא החליטה להתנדב לאירופה לעזור היהודים שם במלחמה העולם השני. אבל הנאצים ה רעים תפסו אותה והרגו אותה. חברי קיבוץ לא מצאו כל השירים, היומן, הסיפורים והמחזות שלה עד הסוף המלחמה.

אני רוצה להיות אדם טוב כמו חנה סנש, לאהוב ארץ ישראל וללמוד השפה הכי יפה- עברית!

מתוך המכתב האחרון לחברי קיבוץ, היא כתבה:

בים ובאוויר, במלחמה ובשלום. אנחנו הולכים כולם למקום אחד… אני זוכרת אתכם כל הזמן. וזה נותן לי הרבה כוח…

Something Random

March 16, 2010

All the research and reading I’ve done so far, prove to me that the presence of Israel in the land there is legit. Though to a certain degree I agree with people who say half of Germany should have been Jews’. In this scope, setting Israel in Germany or somewhere else in Africa as some pioneer Zionists probably had taken consideration of seriously, looks like a more reasonable solution indeed. Because it wont cause conflicts with nuts.

But why ultimately Israel was founded in this place? Other than religion factors, there’s something more I believe called love. Most Israelis today aren’t religious at all. But they love this land and aren’t willing to live anywhere else. As long as there are people believing in these two things, Israel will stand: a) love for the land; b) love for peace (in no particular order). If they no longer think where they live is important, they can go wherever they want and be successful like many American Jews are. All the troubles made by Jihadists are all left to the ones who only blame Israel today. It’s fine. But as of today, love it, so take it. Got to take the pain to spend all these money on weaponry, to waste intelligence on getting the poor PR machine running.

Think how can Israel get rid of squandering resources. Why not just let all you hypocritical UN do the job (and to prove us you aint really hypocritical). Dispatch some troops there, you guard the pre-67’ border, you deliver humanitarian aids to Gaza (don’t complain if hamas attack you), you keep the order when both Jews and Muslims visit the holy site and take the responsibility of every malicious infiltration, every terror attack, every rockets flying over your head and every attempt of incursion if there’s any. Then Israel just saves herself a lot of money and intelligence for science and technology development. No morality problem no apartheid condemnation no even PR needed. I only wish, UN is really capable of being responsible for all these apart from being capable of throw condemnations on Israel. Is it?

Some say since Israel seems undefeatable, then it’s likely that she be the final winner. I used to grin upon hearing this, but now I don’t. Israel is undefeatable, but after one enemy down, say hamas, another will come. Even though in most of time Israel behaves legally and morally, people simply don’t care. Because I know, the UN resolution is really ‘a thorny thorny issue’. You know you have the right to do something, but you may also feel not so good if you legally hurt others anyway?

Res. 3379

March 7, 2010

Not going to showcase what I have carefully achieved in the extensive reading inspired by their “Apartheid Week” and others alike. What’s really going on here right now is a very emotional thing. Among the materials I read regarding this issue is ‘Israel Has Its Faults, But Apartheid Isn’t One of Them’ by Richard Cohen. In his article I learnt about UN Resolution 3379 in 1975. Proposed by major Arab countries, the resolution identified Israel as an apartheid country like South Africa. I was really shocked that a ridiculous idea like this, proposed by the most apartheid countries could be approved. I say so because by definition, these countries that discriminate Jews like that are apparently apartheid. And I was really angry that again, china was among those who voted yes. Shame on all of them.

In the wiki page of Res. 3379, there’s a section “The Israeli Response”. Reading the speech delivered by then Israeli ambassador to the UN after approval of Res. 3379, I feel that I was living at that time, in the meeting hall, knowing more than half of the world simply closed their eyes, didn’t ever care about the naked fact. And I couldn’t help feeling cold outside. The ambassador said

"I can point with pride to the Arab ministers who have served in my government; to the Arab deputy speaker of my Parliament; to Arab officers and men serving of their own volition in our border and police defense forces, frequently commanding Jewish troops; to the hundreds of thousands of Arabs from all over the Middle East crowding the cities of Israel every year; to the thousands of Arabs from all over the Middle East coming for medical treatment to Israel; to the peaceful coexistence which has developed; to the fact that Arabic is an official language in Israel on a par with Hebrew; to the fact that it is as natural for an Arab to serve in public office in Israel as it is incongruous to think of a Jew serving in any public office in an Arab country, indeed being admitted to many of them. Is that racism? It is not! That… is Zionism."

He said it with dignity, with indignation and grief. And I choked. After the speech, he tore the copy of the resolution into two and left. And I burst into tears. Simply no words can reach the depth of how pathetic this thing is.

Even though the stupid resolution was revoked in 1991, 16 years after it was approved and was the only one being revoked in the UN history, I still feel unfair that how late it came. The damage is done. I can understand how would Israel see the world after being treated like that from then on. I should insist, and I still insist that any country abide by law- the international law, that any country listen to the UN- though from legal perspective it might not be that persuasive. But from what I see I’m a little afraid. How do the world enforce the international law. To what extent can the world punish the country that break the rule effectively… Weakness, selectiveness, all this makes me feel afraid.